« FK Sørøy Glimt i ny "nett" drakt

16.11.2017 • Starts at: 08:57 • Duration: 1 Hour • 

Den 8. desember ca kl 18:00 lanserte FK Sørøy Glimt sine nye nettsider.

Det er altafirmaet Nord-Media AS som har designet og levert de nye websidene våre, så nå er «guttan fra havet» presentert på en enkel og lettfattelig måte på alle plattformer.   Om ikke det er nok, så er vi også å finne på egen WebApp. Du kan installere appen rett fra vår hjemmeside.


Nettsidene er betydelig enklere å administrere og det er flere muligheter for å poste artikler.  Som nevnt over, så vil det dukke opp mulighet for å laste ned en web applikasjon når en går inn på hjemmesiden via mobil.  Appen vil "speile"  aktuelt som denne artikkelen er en del av.  Fra Webappen får en også direkte tilgang til våre hjemmesider.  Ellers skal vi forsøke å også fylle nettsidene med aktuelle nyheter.  Tips oss gjerne via vårt kontaktskjema.

Installasjonsveiledning finner du her.


Å lenke nettsideartikler til Facebook er også blitt enklere.  Styret vil også drøfte og å ta stilling til hvordan vi fremover skal benytte de forskjellige medium.


Det er ønskelig med tilbakemeldinger, på godt og ondt, om våre nye web- sider.  Kom gjerne med tilbakemeldinger og gjør det gjerne i vår gjestebok(nytt forum)  Det nye forumet er en kjempefin plass å drøfte fotballrelaterte saker i.  Det er enkelt å dele diskusjon på Facebook hvis en ønsker det.